livormortis, teksty z maja 2013 roku

1 tekst z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest li­vor­mortis.

Strata

Jak długo? Jak długo będę tkwić?
W przes­trze­ni wyjętej realizmowi.
Jak długo? Jak długo będę żyć?
W klat­ce doz­nań sta­rych i nowych.
Jak długo? Jak długo będę Cię znać?
Widzieć i do­tykać w świet­le dnia.
I czy to, że czuję ko­niec świata,
czy to że płonę w ogniu,
czy tak sma­kuje strata? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 maja 2013, 10:58

livormortis

Planuje swoje życie bez realizacji

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

livormortis

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

6 sierpnia 2015, 20:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Valle De La Lu­na

22 listopada 2014, 14:01livormortis sko­men­to­wał tek­st Najgorsze w by­ciu człowiekiem [...]

10 października 2014, 19:39livormortis do­dał no­wy tek­st Chcesz

6 października 2014, 22:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:52Arjata sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:26livormortis do­dał no­wy tek­st Bo nie za nic [...]

24 sierpnia 2014, 22:42livormortis do­dał no­wy tek­st Kto pier­wszy?