livormortis

41 tekstów – auto­rem jest li­vor­mortis.

Chcesz

Od­daj się temu
Prze­cież wiesz
Prze­cież chcesz
Się nie odzyskać

I czys­tką wymazać
Różdżką zapomnieć
Mrug­nięciem pokochać
I nag­le zwolnić

Unieś się i swo­je brzemię
Po­nad taflę
A, gdy poczujesz
Mro­wienie utraty
Zakrzycz

Od­daj mnie z powrotem
No oddaj
Oddaj 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 10 października 2014, 19:39

Bo nie za nic spędziłam większość życia z prze­pasaną torbą w wędrówce, poszu­kując.
W gęstwi­nach, w puszczach pełnych ludzkich trosk - tros­ki swo­jej włas­nej,
o którą mogłabym zawalczyć. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 6 października 2014, 18:26

Kto pierwszy?

Te­raz cze­kam aż odejdziesz
Kiedy zgaśniesz w oczach
Gdy już Cię nie będzie

Spot­kajmy się
W niety­powym miejscu
Nad ra­nem by pod­pi­sać pakt

Na zgodę po­dam Ci
Schłodzoną wódkę
Na złość jej nie wypijesz

Ob­le­jemy się benzyną,
Mając nadzieje, że
Deszcz ją zmy­je, zanim
Któreś rzu­ci zapałkę 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 24 sierpnia 2014, 22:42

pomarańcze

Mar­nieje, za­nikam, za­padam się, zle­wam, kruszę i ziewam, upa­jam w sen, miękcze­je, z każdym dniem starze­je, od bólu cichne, mil­kne i mil­kne, mus­kam pióro we krwi, krew wy­cis­kam z po­marańczy, po­marańcze zrywam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 września 2013, 22:48

Nie będę czuć już nic
To było jak ma­gia, ulot­na pa­ra z ust
Niknęliście bez "widzi­my się jutro"
I każdy dzień za­tapiał się już dziś
Może to głupo­ta, może to pół biedy i
Wróci­cie nieba­wem, tak, na pewno
Ale proszę nie ku­puj­cie dro­gich kwiatów
I rak na­zajut­rz zwiędną 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 sierpnia 2013, 14:06

* * *

Weź wdech, łap od­dech, ra­tuj wydech
Czu­je się okłama­ny, okłamywany
Stra­cony, to usycha
W moich dłoniach rozsypka
Po­zos­tałości pyłu Tam­tych dni
Śni mi się zno­wu śni nic
W gar­dle nóż, na oczy chusta
Kto będzie moim stróżem,
Gdy za­pad­nie pustka? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 lipca 2013, 23:34

Strata

Jak długo? Jak długo będę tkwić?
W przes­trze­ni wyjętej realizmowi.
Jak długo? Jak długo będę żyć?
W klat­ce doz­nań sta­rych i nowych.
Jak długo? Jak długo będę Cię znać?
Widzieć i do­tykać w świet­le dnia.
I czy to, że czuję ko­niec świata,
czy to że płonę w ogniu,
czy tak sma­kuje strata? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 maja 2013, 10:58

Pierwszy śnieg

pier­wszy śnieg spadł
w mo­jej głowie mgła
a za ok­nem to­pi się
pier­wsza biała łza 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 marca 2013, 16:07

W duszy płacze­my i upi­jamy się
W ciele leczy­my i od­sy­piamy rany
W głębi marzy­my i umiera nas część
Gdy z zewnątrz śmieje­my się i uśmiechamy.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 marca 2013, 22:47

Zakładam, ze po­pełnię wiele przestępstw.
Myślę, że nie wyt­rwam w całości.
Chy­ba nie zaopieku­je się nadzieją.
Może uda się to zmienić.
Może nasze ser­ca to zmienią? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lutego 2013, 20:35

livormortis

Planuje swoje życie bez realizacji

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

livormortis

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

6 sierpnia 2015, 20:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Valle De La Lu­na

22 listopada 2014, 14:01livormortis sko­men­to­wał tek­st Najgorsze w by­ciu człowiekiem [...]

10 października 2014, 19:39livormortis do­dał no­wy tek­st Chcesz

6 października 2014, 22:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:52Arjata sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:26livormortis do­dał no­wy tek­st Bo nie za nic [...]

24 sierpnia 2014, 22:42livormortis do­dał no­wy tek­st Kto pier­wszy?