livormortis, strona 3

41 tekstów – auto­rem jest li­vor­mortis.

Zaufanie

Cien­ka nit­ka pokładania
Twe­go, mego
Zaufa­nia -
A dla ludzi to granica?
To: następne
I ko­lej­ne
Ce­le "do zdobycia" 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 27 października 2012, 21:17

Słowa są ograniczone.
Mają og­ra­niczoną - wiarygodność. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 października 2012, 16:21

Radioaktywne

Wciąż krwawię
To na szczęście
Bo nadal
Dzi­kość w sercu
Jak rozpałka
Dla świeżego ognia

To nie łatwe
Nic nie rozpoznać

Bo prze­cież
Szczęście
For­mu­je kształty
Ra­dioak­tywnych form
Codzienności 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 października 2012, 21:01

Kto dot­knie two­jej twarzy, jeśli jes­teś smutny?
Kto słucha twe­go głosu, gdy jes­teś samotny?
I kto gdziekol­wiek Cie poprowadzi?
Wiatr zna odpowiedź


Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 października 2012, 22:01

smacznego

Ko­lej­ny dzień bez zwłoki. Ale trup za­lega w sza­fie i odór nie do zniesienia zat­ru­wa nam po­wiet­rze. Ni­kogo nie kor­ci by tam zaj­rzeć, ni­kogo by prze­wiet­rzyć.

Śmierć to ta­ka faj­na gra. Prawda? [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 października 2012, 21:13

My, ludzie

Kiedyś,
Ktoś chciał nam pomóc?
...
Czy to był Bóg?

Ale dziś - wszys­tko odeszło, tak jak od­chodzi przeszłość by dać miej­sce tu i te­raz.
Żal jak­by zma­lał, li­ter­ki smacznie kleją się w zdania.

A dziś - [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 października 2012, 18:59

Stróżu

Czy Anioły
Słyszą nasze kro­ki?
Może skuszą wątłe nogi.
I skrzy­deł trze­pot ug­nie się ku ziemi.
Może morze się roz­stąpi, a fa­la spieni?
Scho­dy ja­ko fla­kon na kwiaty
Kwiaty niczym fla­kon na uśmiech
Kto będzie moim stróżem?
Gdy rozsądek uśnie
W chwiej­nym fotelu
Ciem­ne­go strychu
Na ob­dar­tej stronie
Mo­je­go życiorysu

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 października 2012, 00:27

* * *

Pa­miętasz dużo dob­rych rzeczy
Zwy­mioto­wałem na naszą pościel
W tym drin­ku było tyle..
Śmierci 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 października 2012, 20:36

Fałszywe słońca

Kiedy dziś w no­cy zam­kniemy w zmęcze­niu oczy
Świat ogar­nie ciem­ność - nie do końca pojętą
A księżyc po­myśli ile razy
Wzej­dzie wśród fałszy­wych słońc
I świateł w powietrzu
Za­pachu po­piołu
Na bla­dych twarzach uśmiechy
Go­rejące w pośpiechu
Przed śmiercią
- Nas obojgu


Odtwórz  

wiersz
zebrał 28 fiszek • 3 października 2012, 20:40

Horyzont wolności

To tak sza­lo­ny świat
Sza­le­ni my
sza­lo­ny Ty - i ja
I w tym sza­leństwie ta­ki chaos
W Nas
Naszych myślach
Po­nad wszystkie
Ho­ry­zon­ty miłości
Are­na spokoju
Pieści nas
Przypadek
Bo jesteśmy
Tu i teraz
Wol­ni - razem 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 2 października 2012, 18:57

livormortis

Planuje swoje życie bez realizacji

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

livormortis

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

6 sierpnia 2015, 20:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Valle De La Lu­na

22 listopada 2014, 14:01livormortis sko­men­to­wał tek­st Najgorsze w by­ciu człowiekiem [...]

10 października 2014, 19:39livormortis do­dał no­wy tek­st Chcesz

6 października 2014, 22:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:52Arjata sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:26livormortis do­dał no­wy tek­st Bo nie za nic [...]

24 sierpnia 2014, 22:42livormortis do­dał no­wy tek­st Kto pier­wszy?