livormortis, opowiadania

2 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest li­vor­mortis.

* * *

Mam ta­ki po­mysł za­wiły. I kil­ka myśli poukłada­nych. Chwyć mnie za dłoń i zacznij po­goń. Zu­pełnie nie wiadomą, bez po­wodu, nie po drodze. Przez łąki pos­mutniałe i wyb­lakłe. Zgub­my gdzieś garściami wstyd [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 listopada 2012, 21:09

Rozkład możliwości

Dwóch pos­tawnych mężczyzn za­mykało drew­niane wieko. Nie pa­miętam ja­ka myśl przem­knęła ów przez krtań,  była ona na ty­le sil­na, ze mi­mowol­nie chwy­ciłem gu­zik u gar­ni­turu. Zwątpienie? "Nie wygłupiaj się, prze­cież to nieodwołalne." [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 28 września 2012, 22:27

livormortis

Planuje swoje życie bez realizacji

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

livormortis

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

6 sierpnia 2015, 20:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Valle De La Lu­na

22 listopada 2014, 14:01livormortis sko­men­to­wał tek­st Najgorsze w by­ciu człowiekiem [...]

10 października 2014, 19:39livormortis do­dał no­wy tek­st Chcesz

6 października 2014, 22:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:52Arjata sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:26livormortis do­dał no­wy tek­st Bo nie za nic [...]

24 sierpnia 2014, 22:42livormortis do­dał no­wy tek­st Kto pier­wszy?