livormortis, myśli

9 tekstów (myśli) – auto­rem jest li­vor­mortis.

W duszy płacze­my i upi­jamy się
W ciele leczy­my i od­sy­piamy rany
W głębi marzy­my i umiera nas część
Gdy z zewnątrz śmieje­my się i uśmiechamy.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 marca 2013, 22:47

Zakładam, ze po­pełnię wiele przestępstw.
Myślę, że nie wyt­rwam w całości.
Chy­ba nie zaopieku­je się nadzieją.
Może uda się to zmienić.
Może nasze ser­ca to zmienią? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lutego 2013, 20:35

Nieumy­ci hi­pok­ry­ci w po­jem­ni­ku na śmieci. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 stycznia 2013, 14:23

By­wa, że jes­teśmy wiel­kim pas­mem nie­szczęść, po którym wspi­na się Smutek. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2012, 20:18

Słowa są ograniczone.
Mają og­ra­niczoną - wiarygodność. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 października 2012, 16:21

Kto dot­knie two­jej twarzy, jeśli jes­teś smutny?
Kto słucha twe­go głosu, gdy jes­teś samotny?
I kto gdziekol­wiek Cie poprowadzi?
Wiatr zna odpowiedź


Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 października 2012, 22:01

Zniemądrychwsta­nie racz mi dać panie 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 września 2012, 20:38

No­cy, uśmie­chnij się. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 września 2012, 20:48

Nieok­reślo­ny pier­wias­tek smutek. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 września 2012, 23:19

livormortis

Planuje swoje życie bez realizacji

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

livormortis

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

6 sierpnia 2015, 20:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Valle De La Lu­na

22 listopada 2014, 14:01livormortis sko­men­to­wał tek­st Najgorsze w by­ciu człowiekiem [...]

10 października 2014, 19:39livormortis do­dał no­wy tek­st Chcesz

6 października 2014, 22:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:52Arjata sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:26livormortis do­dał no­wy tek­st Bo nie za nic [...]

24 sierpnia 2014, 22:42livormortis do­dał no­wy tek­st Kto pier­wszy?