livormortis, teksty z sierpnia 2012 roku

4 teksty z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest li­vor­mortis.

Mimochodem

Nie kłam, że wszys­tko już znikło
Ow­szem, znikło ale
To co miało zniknąć

W ciem­nym lesie

Gdy nasze głosy ucichną
Nie wiń siebie jeśli
Nasze ciała też oziębną
Bo ko­niec dzi­siaj początkiem
Os­tatnim życiowym wątkiem, więc

Bieg­nij ile sił

Dzi­siaj ja­wa fik­cją zdruzgotana
Czas przy­ziemią, ziemia chłodem
Świt już cze­ka by pochować
Nasze ciała mimochodem

By zdążyć

Znikły śla­dy kroków naszych
Zresztą czy bez reszty
Z wo­nią czy bez wo­ni tego
Co dziś miało odejść
Nig­dy więcej nie dogonisz

Na swój pogrzeb. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 sierpnia 2012, 18:37

Słuchaj ma kochana

Światło ociera się o twój cień, bar­dziej niz kiedy­kol­wiek. Przechodzisz przez pokój, jak­by od­dycha­nie było łat­we.. Jeśli kto­kol­wiek uwie­rzył.. Byłby te­raz równie za­kocha­ny jak ja. I codzien­nie ucze się o to­bie, czegoś [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 22 sierpnia 2012, 21:38

Zakochane zwłoki

Proszę nie zos­ta­waj tu
Obok moich zwłok
Cicho oddychają
Wsłuchaj się wraz ze mną, z każdym uderze­niem tlenu
Uśmiech za uśmie­chem, ski­nienie po skinieniu
To sa­mo wy­bacze­nie po bo­les­nym klęczeniu

Nie zwykłe - niezwykłe
Nie poczu­jesz nic - bezzapachowe.
Tyl­ko oddychają
Jak wcześniej
Tyl­ko od­dychają - i nic więcej

Poz­ba­wione uczuć, gnijące uśmiechy
Nie kochają
Miłością zra­nić? - nie zranią
Tyl­ko oddychają
Jak wcześniej,
Od­dychają i nic więcej.. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2012, 00:04

Wiosna

Wios­na skradła mo­je serce
Ko­bieca mas­ka różu na twarzy
I spoj­rze­nie tak radosne
Tak miłością swą rozkoszne
A nieje­den o niej marzy

Wios­na skradła moją duszę
Uszy, oczy, umysł, włosy
Ciało bo­li tak jak nigdy
Skóra krzyczy wniebogłosy

Wios­na skradła mój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 sierpnia 2012, 20:43

livormortis

Planuje swoje życie bez realizacji

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

livormortis

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

6 sierpnia 2015, 20:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Valle De La Lu­na

22 listopada 2014, 14:01livormortis sko­men­to­wał tek­st Najgorsze w by­ciu człowiekiem [...]

10 października 2014, 19:39livormortis do­dał no­wy tek­st Chcesz

6 października 2014, 22:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:52Arjata sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:26livormortis do­dał no­wy tek­st Bo nie za nic [...]

24 sierpnia 2014, 22:42livormortis do­dał no­wy tek­st Kto pier­wszy?