livormortis, teksty z lipca 2013 roku

1 tekst z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest li­vor­mortis.

* * *

Weź wdech, łap od­dech, ra­tuj wydech
Czu­je się okłama­ny, okłamywany
Stra­cony, to usycha
W moich dłoniach rozsypka
Po­zos­tałości pyłu Tam­tych dni
Śni mi się zno­wu śni nic
W gar­dle nóż, na oczy chusta
Kto będzie moim stróżem,
Gdy za­pad­nie pustka? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 lipca 2013, 23:34

livormortis

Planuje swoje życie bez realizacji

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

livormortis

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

6 sierpnia 2015, 20:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Valle De La Lu­na

22 listopada 2014, 14:01livormortis sko­men­to­wał tek­st Najgorsze w by­ciu człowiekiem [...]

10 października 2014, 19:39livormortis do­dał no­wy tek­st Chcesz

6 października 2014, 22:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:52Arjata sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:26livormortis do­dał no­wy tek­st Bo nie za nic [...]

24 sierpnia 2014, 22:42livormortis do­dał no­wy tek­st Kto pier­wszy?