livormortis, teksty z grudnia 2012 roku

3 teksty z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest li­vor­mortis.

Artykuły potrzebne zbawieniu

Może wier­sze są z od­dechów? A wo­da nakłania je do wrze­nia, mówiąc: "To jest mo­ja dusza, uwol­niona. Drgnij.." A może mu­zyka jest ze spoj­rzeń? A ciało zbliża je ku so­bie i im [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 grudnia 2012, 12:03

By­wa, że jes­teśmy wiel­kim pas­mem nie­szczęść, po którym wspi­na się Smutek. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2012, 20:18

gwiazdy pogasły

Głośno w jękach
Opo­dal świateł, zza okna
Gwiaz­da zagląda, nienasycona
Co­raz bar­dziej mokra
Co­raz bar­dziej mokra
Od­dech nies­ta­bil­ny uno­si powietrze
Kąci­ki ust wypłowiałe,
mar­ne takie
Zas­pa­ne w żądzy nędzy
słowa ni­jakie, ciche
Znów głos, opad­nięte biodro
Niebo oburzone
Tą piekielną zbrodnią
Cicho już, po­gasły gwiazdy
Na podłodze leży
Esen­cja kobiecości
A tuż obok za nią
Kil­ka mar­nych groszy 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 grudnia 2012, 19:30

livormortis

Planuje swoje życie bez realizacji

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

livormortis

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

6 sierpnia 2015, 20:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Valle De La Lu­na

22 listopada 2014, 14:01livormortis sko­men­to­wał tek­st Najgorsze w by­ciu człowiekiem [...]

10 października 2014, 19:39livormortis do­dał no­wy tek­st Chcesz

6 października 2014, 22:36livormortis sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:52Arjata sko­men­to­wał tek­st Bo nie za nic [...]

6 października 2014, 18:26livormortis do­dał no­wy tek­st Bo nie za nic [...]

24 sierpnia 2014, 22:42livormortis do­dał no­wy tek­st Kto pier­wszy?